OBS: Detta är utgåva 2022.11. Visa senaste utgåvan.

Avtal om arv eller testamente med någon annan än arvlåtaren

Om två personer har träffat ett avtal om ett arv eller testamente efter en tredje person som ännu lever, är ett sådant avtal ogiltigt (17 kap. 1 § första stycket ÄB).

Arvlåtaren har ingått ett arvsavtal om sin kvarlåtenskap

Om arvlåtaren själv har ingått ett arvsavtal om sin kvarlåtenskap medan hen är i livet, är det avtalet ogiltigt (17 kap. 3 § ÄB). Enbart genom ett testamente kan en arvlåtare förfoga över sin kvarlåtenskap.

Utfästelse om gåva

Om arvlåtaren har gjort en utfästelse om en gåva som bara kan göras gällande efter arvlåtarens död, är den utfästelsen som huvudregel inte heller giltig. För att bli giltig måste utfästelsen följa formen för ett testamente (17 kap. 3 § ÄB).

Kompletterande information

  • För en utförligare redogörelse om arvsavtal, se Walin & Lind, Ärvdabalken Del I (JUNO, version 7Å) kommentaren till 17 kap. ÄB.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Walin & Lind, Ärvdabalken Del I (JUNO, version 7Å) kommentaren till 17 kap. ÄB [1]