OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

A-skatt

Den som inte är godkänd för F-skatt har A-skatt. Det innebär att även en juridisk person kan ha A-skatt. För den som har A-skatt betalas den preliminära skatten på arbete genom skatteavdrag. Det innebär att den som betalar ut ersättning för arbete som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen till någon som har A-skatt ska göra skatteavdrag, se 10 kap. 2 § andra stycket SFL.

Skatteverket anser att en ansökan om skatteregistrering för A-skatt ska avslås när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EES eller Schweiz.

Särskild A-skatt (SA-skatt)

Skatteverket kan fatta beslut om en särskilt debiterad A-skatt om den preliminära skatten som betalas genom skatteavdrag inte förväntas täcka den slutliga skatten (8 kap. 5 § SFL). Den som debiterats en sådan SA-skatt ska själv betala in det debiterade beloppet.

Skatteverket beslutar oftast om SA-skatt för fysiska personer som är delägare i ett handelsbolag eller fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet men som valt att inte ansöka om godkännande för F-skatt eller som fått sitt godkännande återkallat.

Nytt: 2022-02-22

Att en utbetalare av ersättning för arbete inte gör de skatteavdrag som denne är skyldig att göra är inte skäl för att fatta beslut om SA-skatt. Detta gäller både svenska och utländska utbetalare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz [1]