OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Vissa regler är gemensamma för kontrolluppgifter oavsett i vilket inkomstslag ersättningen beskattas.

Nytt:

Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska lämna kontrolluppgifter om ersättningar som har betalats ut till eller tillgodoräknats säljare och uthyrare på digitala plattformar. Reglerna omfattar både säljare som är begränsat och obegränsat skattskyldiga i Sverige och börjar gälla den 1 januari 2023. Kontrolluppgifter och informationsuppgifter lämnas första gången 2024. De nya bestämmelserna finns under Informationsutbyte med andra länder > Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7). Där finns också information om vilka uppgifter kontrolluppgiften ska innehålla.