OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan ta ut förseningsavgift när en inkomstdeklaration, särskild uppgift, skattedeklaration, periodisk sammanställning eller fastighetsdeklaration inte har lämnats i rätt tid. Förseningsavgift kan även tas ut när en inkomstdeklaration, en särskild uppgift eller en fastighetsdeklaration är inlämnad i rätt tid men är bristfällig.

Nytt: 2022-02-02

Sidan har flyttat från Andra skatter och avgifter för att samla alla särskilda avgifter under Skattetillägg & andra sanktionsavgifter.

Referenser inom förseningsavgift