Skatteverket kan ta ut förseningsavgift när en inkomstdeklaration, särskild uppgift, skattedeklaration, periodisk sammanställning, tilläggsskattedeklaration, tilläggsskatterapport eller fastighetsdeklaration inte har lämnats i rätt tid. Förseningsavgift kan även tas ut när en inkomstdeklaration, en särskild uppgift, en tilläggsskattedeklaration eller en fastighetsdeklaration är inlämnad i rätt tid men är bristfällig.

Referenser inom förseningsavgift