OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2023.

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.