OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2023.

I några fall finns möjlighet till frivillig skattskyldighet för säljaren där sådan annars inte hade gällt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]