OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2023.

En person som vistas på en annan fastighet för att hen tjänstgör inom totalförsvaret ska inte folkbokföras där.

Tjänstgöringen medför inte ändrad folkbokföring

Om en person vistas på en fastighet som enbart beror på att hen tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, ska det inte leda till ändrad bosättning (9 § första stycket 2 FOL). Om en person bara tillbringar sin regelmässiga dygnsvila på en sådan fastighet, ska hen anses vara bosatt på den fastighet som det finns starkast anknytning till med hänsyn till omständigheterna i övrigt (9 § andra stycket FOL). Bestämmelsen är ett undantag från huvudregel i 7 § FOL.

Folkbokföring på kommunen

Om en person under tjänstgöringen inom totalförsvaret saknar anknytning till en viss fastighet, ska hen anses vara bosatt i den kommun dit hen kan hänföras (13 § FOL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt [1]