OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Ett underskottsföretag som är med om en ägarförändring kan omfattas av de regler i 40 kap. IL som begränsar företagets rätt till avdrag för tidigare års underskott.

Läs om avdrag för kvarvarande förluster eller underskott i aktiefållan och avdrag för kvarvarande förluster i fastighetsfållan.

Läs om avdrag ett senare år för negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) på sidan Vad ingår i underlaget för SLP.

Läs om att kvarstående negativa räntenetton faller bort vid en ägarförändring.

Uppdaterat