OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Försäljning av vissa fartyg samt utrustning och andra varor för försäljning eller förbrukning ombord, till sådana fartyg undantas från skatteplikt. Detsamma gäller vissa tjänster som avser ett sådant fartyg, dess utrustning eller last.