OBS: Detta är utgåva 2019.8. Sidan är avslutad 2023.

Vissa fartyg samt utrustning och andra varor för försäljning eller förbrukning ombord, till sådana fartyg undantas från skatteplikt. Detsamma gäller vissa tjänster som avser ett sådant fartyg, dess utrustning eller last. Från och med den 1 januari 2018 har reglerna ändrats för att bättre överensstämma med motsvarande regler i mervärdesskattedirektivet.

Uppdaterat