OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En person som aldrig har ingått äktenskap är ogift. Skatteverket registrerar en folkbokförd person som aldrig har ingått äktenskap med civilståndet ogift i folkbokföringsdatabasen.

Nytt: 2022-02-03

Sidan har tillkommit med anledning av att hela området Civilstånd har omarbetats.

Vem är ogift?

En person som aldrig har ingått äktenskap eller registrerat partnerskap är ogift.

Skatteverkets registrering av civilståndet ogift

När Skatteverket folkbokför en person som aldrig har varit gift registrerar verket personen med civilståndet ogift i folkbokföringsdatabasen (2 och 3 §§ FOL). Läs mer om när en person ska folkbokföras på sidorna Födelse och Flytta till Sverige.

När en person flyttar in från utlandet utreder Skatteverket personens civilstånd. Om personen inte har varit gift eller om det utländska statusförhållandet inte kan erkännas i Sverige registrerar Skatteverket personen med civilståndet ogift. Läs mer på sidan Registrering av uppgifter.

Den som har varit gift tidigare är inte ogift

En person som tidigare har varit gift och där äktenskapet är upplöst registreras med civilståndet skild, änka eller änkling. En person som har varit gift tidigare ska alltså inte vara registrerad med civilståndet ogift i folkbokföringsdatabasen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1]