OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Om ett företag bedriver näringsverksamhet i Sverige ska man fastställa om det finns ett fast driftställe. Definitionen av fast driftställe finns i IL 2 kap 29 §. Om företaget har ett fast driftställe likställs det i stor utsträckning i skattehänseende med ett inhemskt företag.

I OECD:s modellavtal artikel 5 med kommentarer finns motsvarande regler.

Skatteverket redogör för hur corona kan påverka förekomsten av ett fast driftställe under OECD:s modellavtal artikel 5.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster