OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Realtillgångar är alla tillgångar som räknas in i kapitalunderlaget för en expansionsfond i en enskild näringsverksamhet, med några undantag.

Undantagen, enligt 34 kap. 23 § IL, är

  • kontanter
  • tillgodohavanden i kreditinstitut eller i företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och liknande tillgångar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]