OBS: Detta är utgåva 2023.10. Visa senaste utgåvan.

Skattesatsen 6 procent gäller för många tryckta produkter såsom böcker, tidningar, program, kataloger och även för radio- och kassettidningar och talböcker som levereras i form av varor. Skattesatsen 6 procent gäller även för vissa elektroniska publikationer.