OBS: Detta är utgåva 2023.15. Sidan är avslutad 2023.

Den som under perioden haft en större nettoomsättningsminskning i sin näringsverksamhet till följd av corona kan ha rätt till ett omställningsstöd. Reglerna träder i kraft den 19 oktober 2020, ansökningstiden är till och med den 30 november.

Uppdaterat

Nytt: 2020-10-20

Med anledning av nya regler om omställningsstöd för perioden maj–juli som träder i kraft den 19 oktober 2020 har området om omställningsstöd för maj–juli publicerats.

Förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 (FOM2) saknar egen motivtext. Utgångspunkten är att i de fall FOM2 överensstämmer med FOM kan förordningsmotiven till FOM, Fm 2020:8, vara vägledande även vid tillämpning av FOM2.