OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

För i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare finns det till viss del särskilda beskattningsregler. Bl.a. beskattas obegränsat skattskyldiga delägare för sin del av dessa personers inkomster. Men den i utlandet delägarbeskattade juridiska personen kan i vissa fall själv bli skattskyldig exempelvis för inkomster från ett fast driftställe i Sverige.

Nytt: 2023-02-01

I årsutgåvan 2023 har sidan Beskattning av i utlandet delägarbeskattad juridisk person delats upp på fyra sidor. Informationen har också omarbetats och förtydligats. Det har inte skett någon regelförändring.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster