OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Den som under perioden haft en större nettoomsättningsminskning i sin näringsverksamhet till följd av corona kan ha rätt till ett omställningsstöd. Stödperioder enligt regler som trädde i kraft den 2 juli 2021 var: maj 2021, juni 2021, juli 2021, augusti 2021 och september 2021. Ansökningstiderna var för maj och juni: 31 augusti 2021, för juli: 2 augusti-30 september 2021, för augusti: 1 september-8 oktober 2021 och för september: 1 oktober-29 oktober 2021.

NYTT: Stödperioder enligt regler som träder i kraft 7 februari 2022 är: december 2021, januari 2022 och februari 2022. Ansökningstiderna för december 2021 och januari 2022: 31 mars 2022 och för februari 2022: 1 mars-13 april 2022.

Uppdaterat

Nytt: 2022-02-07

Den 7 februari utökas omställningsstödet och ansökningstiderna är för december 2021 och januari 2022: 31 mars och för februari 2022: 1 mars-13 april 2022. Utdelningsförbudet gäller till och med juli 2022. Takbeloppet för de nya perioderna höjs till 117 miljoner kronor. Förordningen byter namn till förordning om ordinarie omställningsstöd.

Nytt: 2021-07-02

Den 2 juli förlängdes omställningsstödet. Ansökningstiden är för maj och juni: 31 augusti 2021, för juli: 2 augusti-30 september 2021, för augusti: 1 september-8 oktober 2021 och för september: 1 oktober-29 oktober 2021.