OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Avräkning av utländsk skatt kan i vissa fall ske mot avkastningsskatt på pensionsmedel enligt bestämmelser i avräkningslagen. I andra fall kan nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel ske enligt 10 a § AvPL.

Uppdaterat