OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för utländsk skatt är ett sätt att undvika internationell dubbelbeskattning. När avdrag görs minskas den svenska skatten med den skatteeffekt som avdraget ger. Bestämmelser om avdrag för utländsk skatt finns i IL och gäller för alla inkomstslagen.

Ett annat sätt att undvika internationell dubbelbeskattning är avräkning av utländsk skatt.

Uppdaterat

Nytt: 2023-02-01

I årsutgåva 2023 har informationen om avdrag för utländsk skatt strukturerats om för att bli tydligare och lättare att hitta. Den information som tidigare funnits på sidor om utländsk skatt under tjänst, näringsverksamhet och kapital finns nu tillgänglig här.