OBS: Detta är utgåva 2023.7. Sidan är avslutad 2023.

För att kunna bedöma beskattningsland vid omsättning av varor och tjänster måste du känna till EU:s mervärdesskatteområde och vad som är områden utanför EU. Dessa begrepp har även betydelse för att förstå när det är fråga om import.

EU:s mervärdesskatteområde

Med EU eller EU-land avses de områden som tillhör den Europeiska unionens mervärdesskatteområde. I princip är det medlemsländernas territorier med vissa undantag och utvidgningar som utgör mervärdesskatteområdet (1 kap. 10 a–c §§ ML). Bestämmelserna motsvaras av artiklarna 5–8 i mervärdesskattedirektivet. Undantagen kallas för tredje territorium (1 kap. 10 b § ML) och är alltså att betrakta som platser utanför EU vid tillämpningen av ML.

Land utanför EU

Alla områden utanför EU:s mervärdesskatteområde, d.v.s. tredje territorium och länder som inte är medlemmar i EU, kallas gemensamt för land utanför EU.

Sammanställning: EU:s mervärdesskatteområde och tredje territorium

I sammanställningen nedan (tabellen och texten nedanför) anges vilka områden som ingår i EU:s mervärdesskatteområde och vilka områden som inte ingår (tredje territorium). Använd sammanställningen när du tillämpar någon bestämmelse i ML som använder begreppen EU eller EU-land.

Storbritannien lämnade EU (brexit) den 31 januari 2020 och är därmed inte längre ett EU-land. EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal. Utträdesavtalet innebär att det blir en övergångsperiod. Övergångsperioden upphörde den 31 december 2020.

Nordirland ska dock efter övergångsperiodens utgång fortsätta att omfattas av EU:s mervärdesskattelagstiftning vid handel med varor mellan Nordirland och EU. Se sidan Storbritannien och brexit.

Land

Undantag, d.v.s. utgör tredje territorium

Belgien

Bulgarien

Cypern,medräknat Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia

De områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

Danmark

Estland

Finland

Åland

Frankrike, medräknat furstendömet Monaco

De franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Martin och Réunion).

Grekland

Berget Athos.

Irland

Italien

Livigno, Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön.

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Polen

Portugal,medräknat Azorerna och Madeira

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien,medräknat Balearerna (Mallorca, Ibiza, Menorca och Formentera)

Ceuta, Melilla och Kanarieöarna (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera och El Hierro).

Sverige

Tjeckien

Tyskland

Ön Helgoland och territoriet Büsingen.

Ungern

Österrike

I den Europeiska unionens mervärdesskatteområde ingår inte

  • Färöarna och Grönland
  • Andorra
  • San Marino
  • Vatikanstaten
  • Aruba och Nederländska Antillerna (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius och Sint-Maarten)
  • de franska utomeuropeiska territorierna (bl.a. Nya Kaledonien och Franska Polynesien, samt Saint-Pierre-et Miquelon).

Sjö- och luftterritorium

Varje medlemsland har fastställt vad som utgör det landets sjö- respektive luftterritorium. De regler som allmänt gäller för sjö- och luftterritorium gäller även skatterättsligt vid tolkningen enligt mervärdesskattedirektivet. Så kallat internationellt vatten tillhör inte något medlemsland.

Sveriges sjö- och luftterritorium

Sveriges sjöterritorium utgörs dels av territorialhavet, dels av så kallat inre vatten, såsom sjöar och vattendrag.

Territorialhavet definieras i lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (se 3-4 §§).

Det finns ingen motsvarande lagstiftning som definierar Sveriges luftterritorium. Enligt Skatteverkets uppfattning är Sveriges luftterritorium detsamma som luften ovanför Sveriges mark- och sjöterritorium.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]