OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar för blodgivning m.m. är skattefria

Sedvanliga ersättningar till den som lämnat blod, modersmjölk eller organ är skattefria (8 kap. 29 § IL). Ofta används fasta schablonmässigt bestämda ersättningar vid donationer.

Sedvanliga ersättningar för ägg- och spermadonationer samt donation av annat biologiskt material, såsom vävnad och benmärg, har ansetts skattefria enligt samma bestämmelse.

En förutsättning för skattefrihet är att ersättningen är sedvanlig. Detta innebär att ersättningen inte påtagligt överstiger vad som är brukligt i sådana fall (prop. 1989/90:110 s. 649).

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är skattepliktig

Om en särskild ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut vid organdonation bör denna ersättning inte kunna innefattas i begreppet ”sedvanliga ersättningar”. En sådan ersättning är därför skattepliktig.

Ersättning till försökspersoner är skattepliktig

Ersättning till försökspersoner som deltar i läkemedelstest, kliniska undersökningar eller experiment är skattepliktig (jfr. SOU 1993:44 s. 136 f.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [1]

Övrigt

  • SOU 1993:44 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen [1]