OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKV A 2015:26

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2016 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:33) om avdrag för ökade levnadskostnader som dock fortfarande ska tillämpas beskattningsåren 2012-2015.