Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska enligt huvudregeln betala arbetsgivaravgifter. Det finns dock ett antal undantag från denna regel.