Kontrolluppgifter ska lämnas för olika ändamål, bland annat beskattning, beräkning av PGI och beskattning utomlands.