Den som är kontrolluppgiftsskyldig ska lämna kontrolluppgifter för många av de intäkter som ska redovisas om kapitalinkomster.