Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2014:21

beslutade den 15 december 2014.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2015 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2014.