Skatteverkets befogenheter och skyldigheter vid utredningar, kontroll och tillsyn skiljer sig åt inom olika områden.