OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKV A 2017:26

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2018 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:5) om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering.