Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2018:6

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2018:5