Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2019:21

beslutade den 16 december 2019.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKV 2020:3 och ändrats och omtryckts genom SKVFS 2020:7.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2020.

Beträffande bilar med tillverkningsår 2019, se SKVFS 2019:10.