Rådgivare och användare ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang som uppvisar åtminstone ett s.k. kännetecken. Uppgifterna ska användas för informationsutbyte med andra EU-länder.

Uppdaterat

Referenser inom informationsutbyte med andra länder