OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV A 2022:38

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2019:23) om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen som dock fortfarande ska tillämpas för beskattningsåren 2020–2022.