OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-12-20

Dnr: 8-2066962

Ställningstagandet om begreppet ”nära anslutning till” vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor, daterat den 6 juli 2006, dnr 131 416643-06/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet klargör framförallt att med nära anslutning i 14 c § andra stycket mervärdesskatteförordningen får förstås att transporten ut ur landet ska ske inom rimlig tid. Vidare anges att eftersom bestämmelsen införts för att upprätthålla destinationsprincipen kan undantaget inte tillämpas om konsumtion av varan äger rum i Sverige innan transporten ut ur landet påbörjas. Detta kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.