OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-03-22

Dnr: 8-2281302

Ställningstagandet om omsättningsland för persontransporttjänster, daterat den 17 december 2010, dnr 131 750625-10/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet klargör att när en persontransporttjänst genomförs både i Sverige och på internationellt vatten är tjänsten omsatt inom landet. Om persontransporttjänsten däremot till någon del genomförs i ett annat land är hela tjänsten omsatt utomlands. Detta framgår av 5 kap. 9 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) och prop. 2010/11:28. Eftersom det som framgår av ställningstagandet direkt kan utläsas av lagtexten och förarbeten så behövs inte ställningstagandet längre. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.