Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-03-22

Dnr: 8-2281220

Ställningstagandet om ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet, daterat den 2 februari 2016, dnr 131 49782-16/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra att det inte är hur fastigheten benämns som är avgörande för om den ingår i en ekonomisk verksamhet. Det är hur den används som avgör om det är en ekonomisk verksamhet. Enbart ägande av en fastighet innebär således inte att det förekommer en ekonomisk verksamhet. Detta kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.