Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2013:12

beslutade den 28 november 2013.

Dessa föreskrifter har ändrats genom (SKVFS 2022:17).

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2013, då Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:18) om godkännande om skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska upphöra att gälla.