Om man säljer en bostad med vinst och har köpt eller tänker köpa en ny bostad, har man i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten genom att begära uppskov.