OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Derivat är ett samlingsnamn för olika sorters värdepapper vars värde härleds till en underliggande tillgång. Optioner, terminer, CFD-kontrakt och warranter är exempel på olika sorters derivat.