OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska betala tillbaka överskott på skattekontot om kontohavaren begär det och det inte finns hinder mot återbetalning (64 kap. 2 § första stycket 1 SFL).

En begäran om återbetalning ska normalt vara skriftlig. Den kan också göras via Skatteverkets e-tjänster. Den som gör begäran måste vara kontohavaren eller någon som är behörig att företräda kontohavaren.

För att Skatteverket ska betala tillbaka krävs att det totala saldot efter en avstämning av skattekontot visar på ett överskott, d.v.s. att Skatteverkets del och Kronofogdens del av skattekontot visar på ett sammantaget överskott. Det får dessutom inte finnas hinder mot återbetalning. Även om en återbetalning kan göras kan hela eller del av den avräknas eller utmätas för skuld hos kronofogden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]