OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Utländska näringsidkare kan ha rätt till återbetalning av ingående skatt trots att de inte är skatteregistrerade i Sverige (14 kap ML.).

Återbetalning sker inte via det särskilda konto som finns för skattebetalning (skattekontot) och omfattas inte heller av de regler som finns i SFL avseende skattekontot. Ansökningsförfarandet m.m. finns istället reglerat i 14 kap. ML och bestämmelserna skiljer sig åt beroende om den utländska beskattningsbara personen är etablerad inom EU eller etablerad utom EU.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]