OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

I ML finns särskilda bestämmelser som i vissa fall medför rätt till återbetalning av ingående skatt.

Observera att avdrag för ingående skatt respektive justering av ingående skatt rör andra bestämmelser i ML, se avdrag för ingående skatt respektive justering av ingående skatt.