OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ersättning från utlandet i samband med sjukdom är skattepliktig i inkomstslaget tjänst när den avser inkomstbortfall i ett pågående anställningsförhållande där arbete normalt utförs (10 kap. 1 § IL och 11 kap. 1 § IL).

Skatteavtal kan begränsa Sveriges rätt att beskatta inkomst.

Skatteverket anser att bestämmelser i Sveriges skatteavtal som motsvarar artikel 15 eller artikel 19 punkterna 1 a och 1 b i OECD:s modellavtal är tillämpliga på lön under sjuk- eller föräldraledighet (Skatteverkets ställningstagande Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal) .

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal [1]