OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Alla uppgiftsskyldiga ska dokumentera och bevara de underlag som behövs för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras. Inom vissa områden finns en särskilt reglerad dokumentationsskyldighet.

Uppdaterat