OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om hur man beräknar skatten för ackumulerad inkomst i inkomstslaget tjänst finns i 66 kap. IL. Bestämmelserna kan även tillämpas på utdelning och kapitalvinst som enligt 57 kap. IL ska tas upp som inkomst av tjänst.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Referenser inom fåmansföretag och fåmanshandelsbolag