OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett kupongbolag som har lämnat utdelning ska alltid lämna en redovisning av kupongskatt. Redovisningen ska som huvudregel lämnas senast fyra månader efter utdelningstillfället.

Vem ska lämna redovisning?

Ett kupongbolag som har lämnat utdelning ska alltid lämna en redovisning av kupongskatt. Bolaget måste lämna en redovisning även om det inte ska betala in någon kupongskatt (15 § KupL).

Vilka uppgifter ska lämnas till Skatteverket?

Bolaget ska lämna uppgifter om utdelning och kupongskatt till Skatteverket. Till redovisningen ska bolaget bifoga de blanketter med uppgifter om utdelning som bolaget har fått in från dem som mottagit utdelningen, se under I vilka fall ska kupongskatt hållas inne och vem ska hålla inne skatten? Bolaget ska redovisa kupongskatt även på sådan utdelning där blanketter med uppgifter ännu inte har kommit in till bolaget, samt på utdelning där de uppgifter som bolaget har fått in är ofullständiga (15 § KupL).

När ska redovisningen lämnas?

Bolaget ska lämna redovisningen till Skatteverket senast fyra månader efter utdelningstillfället. Om utdelningstillfället infaller efter den 15 september ska dock redovisningen lämnas senast den 15 januari påföljande år (15 § KupL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar