Skattelagstiftningen har bestämmelser om särskilda företrädare som kan deklarera och betala skatt för någon annans räkning och företräda någon gentemot Skatteverket.