Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2015:10

beslutade den 26 oktober 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas fr.o.m. beskattningsår 2017.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2011:22.