OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Begränsat skattskyldiga fysiska personer beskattas enligt IL för utdelning från svenska ekonomiska föreningar (3 kap. 18 § första stycket 12 IL).

På utdelning på aktier i svenska aktiebolag och europabolag med säte i Sverige samt på utdelning på andelar i svenska värdepappersfonder och specialfonder tas kupongskatt ut enligt KupL (3 kap. 21 § IL). Till utdelning räknas även ersättningar i samband med likvidation, inlösen och återköp av aktier.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster