OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Uppehållsrätt är ett EU-rättsligt begrepp som innebär en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i en annan medlemsstat utan krav på uppehållstillstånd. En EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige kan folkbokföras om det kan antas att EES-medborgaren kommer att vara bosatt här i minst ett år.